Realizacje:

Nadzory sanitarne

referencje
Gmina Jonkowo
referencje
Dro-konsult
referencje
Grontmij Polska Sp. z o.o.
referencje
Grontmij Polska Sp. z o.o.
referencje
Grontmij Polska Sp. z o.o.
referencje
Grontmij Polska Sp. z o.o.
referencje
Urząd gminy Jonkowo
referencje
Olsztyńska Szkoła WyższGmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

Odnowa i rozwój wsi Weilbark-przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, przebudowa stadionu sportowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów.


Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Szrajbera 9/10 10-007 Olsztyn

Przebudowa ul. Kościuszki w Olsztynie od ul. E. Plater do ul. M. Reja - Zadanie 1a.


SGS Polska Sp z. o.o. ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Przedłużenie drogi wojewódzkiej ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Wilczyńskiego do ul. Jarockiej oraz budowa ul. Witosa od Kanta do Sikorskiego w Olsztynie.


Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Szrajbera 9/10 10-007 Olsztyn

Przebudowa ulicy Lubelskiej w Olsztynie na odcinku od Makro Cash&Cary do ul. Stalowej.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Budowa sieci kanalizacji grawicayjno tłocznej na oś. Ptasim i oś. Miłym w Gutkowie, gm. Jonkowo.


Grontmij Polska Sp. Z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

Budowa kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego ZDROWE BRANIEWO - budowa krytej pływalni w Braniewie.


Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, zlewnia P3 i oś. Leśne w Jonkowie Etap I.


Progress Janina Bancewicz, ul. Dworcowa 83/35, 10-437 Olsztyn

Budowa drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Głowackiego w Olsztynie.


Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Szrajbera 9/10 10-007 Olsztyn

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego.


Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn

Budowa Zespołu Budynków Dydaktycznych, tj. basenu pływackiego, biblioteki i pokoi gościnnych domu akademickiego przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie.


Grontmij Polska Sp. Z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie.


Grontmij Polska Sp. Z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury.


Grontmij Polska Sp. Z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu przy ulicy Mariańskiej 2 w Olsztynie.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, zlewnia P4 i P5 w Jonkowie Etap II.


Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Giedajtach i Jonkowie w ramach kompleksowej innfrastruktury aglomeracji Jonkowo.


Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Zabezpieczenie (odwodnienie) i konserwacja murów obronnych zamku wysokiego usytuowanego przy suchej fosie w Lidzbarku Warmińskim.


MDI Sp. Z o.o. ; Al.. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa

Budowa osiedla 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Olsztynie.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jonkowo - Łomy - Garszewko w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gminy Jonkowo.


Fundacja Borusia ul. Kopoernika 45, 10-513 Olsztyn

Przebudowa domu przedpogrzebowego BETHARA w Olsztynie.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej gmiany Jonkowo (zakres obejuje dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013).


Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła północnego olsztyńskiego zamku.


Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn

Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowalne (odwodnienie) północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego.


Grontmij Polska Sp. Z o.o. ul. Ziębicka 35 60-164 Poznań

Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Usunięcie wad i usterek odebranej sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo.


Bliżej Natury Sp. Z o.o., ul. Budapesztańska 13/13, 80-288 Gdańsk

Budowa hotelu o standardzie (*****) z instytutem fizjoterampii w Sile k/Olsztyna.


Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo

Budowa kanalizacji w Gutkowie.


Projekty sanitarne


Warmila Sp z o.o. ul. Jeziorańska 16, 11-040 Dobre Miasto

Przebudowa kotłowni gazowej, instalacji C.O., instalacji gazowej w budynku biurowym i produkcyjnym.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kasporowicza 5AB, 10-219 Olsztyn

Projekt instalacji ciepłej wody wraz z odcięciem gazu.

Czmuda S.A. ul. Sokola 6C 11-041 Olsztyn

Projekt sieci i przyłaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepomownią ścieków i zasialeniem elektrycznym przepompowni dla potrzeb dwóch budynków produkcyjnych.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zimowej w Olsztynie.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

Projekt budowy odcinka siecie wodociągowej z rur PE, ul. Orla - Gutkowo.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

Projekt remontu kanalizacji sanitrnej i deszczowej na SUW Kortowo.


Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2 , 11-042 Jonkowo

Projekt sieci i przyłaczy kanalizacji sanitarnej wraz z przepomownią ścieków i zasialeniem elektrycznym przepompowni dla potrzeb dwóch budynków produkcyjnych.


Bogdan Czajkowski, ul. Warmińska 41, 11-034 Stawiguda

Projekt sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią i zasilaniem elektrycznym dla potrzeb przyszłych użytkowników działek w miejscowości Stawiguda.


Polska Grupa Farmaceutyczna, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Projekt instalacji gazowej wewnętrznej (do rozbudowywanej kotłowni gazowej i mowobudowanej kotłowni parowej), modernizacji kotłowni parowej o mocy Q=920kW, przebudowy stacji redukcyjno pomiarowej gazu i sieci gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej w nowoprojektowanym Laboratorium Galenowym.


Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2 , 11-042 Jonkowo

Projekt odcinka grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej Etap I w Jonkowie.


Szkoła Policealna im. Prof.. Zbigniewa Religi ul. Mariańska 3A, 10-052 Olsztyn

Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej budynku Internatu Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.


Doradzctwo Finansowe i Zarządznie Lucyna Kurowska, ul. Dożynkowa 108, 10-858 Olsztyn

Projekt przyłączy i instalacji kanalizacji, hydrantów ppoż., C.O. gazowych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, kanalizacji deszczowej i sanitranej w budynku zabytkowym przy ul. Staromiejskiej 6 w Olsztynie.


Gmian Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 , 11-034 Stawiguda

Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w Stawigudzie.


Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

Projekt sieci kanalizacji sanitranej, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Bukwałdzie i Barkwedzie gmina Dywity.


Projekty elektryczne

referencje
ARKAS-PROJEKT
Gniewkowo
referencje
Pracownia Architektoniczna
Andrzej Słonina
referencje
ARKAS-PROJEKT
Tarkowo Dolne
referencje
ARKAS-PROJEKT
Straszyn
referencje
ARKAS-PROJEKT
Prądocin i Chmielniki
referencje
ARKAS-PROJEKT
Gdynia - Osada Rybacka


ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt oświetlenia ulicznego oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych ul Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Dempotwskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni.

Beata Kolesar, ul. Bociania 10, 11-041 Bociania

Projekt zamienny dla potrzeb budynku handlowo-biurowo-magazynowego przy ul. Bałtyskiej w Olsztynie.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych, oświetlenia drogi i skrzżowania drogi krajowej nr 15 z grogą wojewódzką nr 246 w m. Gniewkowo.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz oświetlenia ul. Osada Rybackaw Gdyni Oksywie.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz oświetlenia połącznia ul. Pocztowej z ul. Starogardzką w Straszynie.

NORD Investments S.A.

Projekt zasilania i autmatyki przepompowni ścieków na ul. Osada Rybacka w Gdyni.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz oświetlenia ulicznego dla terenu inwestycyjnego w m. Płaszewko.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych oraz oświetlenia ulicy Łódzkiej w Toruniu.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Projekt zasilania kiosków multimedialnych tzw. Infomatów" na Nabrzeżu Młodych Żeglarzy, ul. Orłowskiej i ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni.

Autorska Pracownia Architektoniczna Andrzej Słonina, ul. Karlikowskiego 16/2, 81-732 Sopot

Projekt instalacji elektrycznych w budynku mieszkalno-usługowym z garażami podziemnymi przy ul. Kaprów w Gdańsku. Powierzchnia budynku 9020m2.

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicz 5, 10-548 Olsztyn

Projekt abonenckiej stacji transformatorowej wraz z zasialeniem SN i NN.

ARKAS-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało-Obidzińska

Projekt oświetlenia ulicznego oraz przbudowy kolizji elektroenergetycznych na potrzby węzła komunikacyjnego Kościerzyna - Północ.


Nadzory elektryczne

Budus S.A. ul. Barbary 21, 40-053 Katowice

Wykonywanie dozoru w zakresie pracy pod czynną linią elektroenergetyczną 110kV podczas budowy Centrum Handlowego "Family Point" w Gdyni Pogórzu.Kontakt 668 825 738